IMPREGNATY I ROZPUSZCZALNIKI

IMPREGNATY I ROZPUSZCZALNIKI

Szczegółowe informacje dotyczące naszych produktów dostępne poniżej. [format PDF]

Środek odtłuszczająco-czyszczący maszyny dozujące żywice i linie produkcyjne. Znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.
MESAMOLL
karta bezpieczeństwa

Środek czyszczący (rozpuszczalnik) usuwający lakiery i żywice w stanie ciekłym
DISOLVENETE M
karta bezpieczeństwa

Środek czyszczący (rozpuszczalnik) usuwając zaschnięte warstwy lakierów i żywic
DISOLVENETE M-2
karta bezpieczeństwa

Środek do rozcieńczania lakierów impregnacyjnych Royalac 129 i Royalac 129/30.
DILUYENTE F
karta bezpieczeństwa

Środek do rozcieńczania lakierów impregnacyjnych Royalac 521, Royalac 158/4, Royalac 525 MA i do elektro-emalii: Antiflash G-144, Antiflash G-142, Antiflash 214 SR.
DILUYENTE F-5
karta bezpieczeństwa

Rozcieńczalnik do czyszczenia silników elektrycznych, paneli elektrycznych, cewek i nie tylko. Pozwala usunąć oleje, proszki węglowe i inne zanieczyszczenia
DISOLIMP UNIVERSAL
karta bezpieczeństwa

Produkt czyszczący do silników i paneli elektrycznych. Usuwa oleje, proszki węglowe i inne zanieczyszczenia zdeponowane w cewkach i innych elementach
DISOLIMP F
karta bezpieczeństwa