MASZYNY NAWOJOWE

MASZYNY NAWOJOWE

MASZYNY NAWOJOWE

Z przyjemnością możemy poinformować, że jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem na Europę Wschodnią producenta Eternal Automation, który oferuje maszyny dla uzwojeń elektrycznych, takich jak produkcja transformatorów, przekaźników i cewek, a także całych linii produkcyjnych. Od momentu powstania firma zawsze kieruje się ideą zarządzania „Eternal Service, Eternal Quality”, czyli tłumacząc na język polski „Wieczna usługa, wieczna jakość”, myśląc w sposób antykonformistyczny, aby zaoferować klientowi maksymalną elastyczność i najlepszą jakość.

Szczegółowe informacje dotyczące naszych produktów dostępne poniżej. [format PDF]

Nawijarki 4-wrzecionowe EU15004

Nawijarki 6-wrzecionowe  EU10006

Nawijarki 8-wrzecionowe EU8008

Nawijarki 12-wrzecionowe EU8012

Nawijarki 16-wrzecionowe EU6016

Nawijarki 24-wrzecionowe  EU3124

Gwarantujemy szybką pomoc techniczną. W celu dopasowania produktu nasi technicy przyjadą do klienta, a nowe i używane części zamienne są łatwo dostępne na rynku europejskim.

Aby otrzy­mać ofertę lub wię­cej infor­ma­cji tech­nicz­nych, skon­tak­tuj się z nami. 

Przewiń na górę