TAŚMY

TAŚMY​

Taśmy izo­la­cyjne wyko­nane z sze­ro­kiej gamy pod­kła­dów i kle­jów speł­niają wyso­kie wyma­ga­nia róż­nych apli­ka­cji i śro­do­wisk. Pro­dukty posiada wysoką odpor­ność na zry­wa­nie, prze­bi­cia elek­tryczne, wysoką tem­pe­ra­turę oraz nie­po­żą­dane dzia­ła­nia che­mi­ka­liów. Znaj­dują zasto­so­wa­nie jako m.in.: jako izo­la­cje pod­ze­spo­łów elek­trycz­nych oraz do wią­za­nia uszy­ko­wa­nych cewek z drutu nawo­jo­wego, wią­za­nia wir­ni­ków oraz czół uzwo­jeń, w cew­kach jako wspar­cie mecha­niczno- ter­miczno-elek­tryczne itp.

Szczegółowe informacje dotyczące naszych produktów dostępne poniżej. [format PDF]

TAŚMA BAWEŁNIANIA
TAŚMA DO WIRNIKÓW
TAŚMA SZKLANA 113

Oferujemy elektryczne taśmy samoprzylepne do stosowania w aplikacjach wysokiego napięcia i niskich napięciach. Oferujemy taśmy samoprzylepne z różnymi nośnikami materiałów, takich jak folia poliestrowa, tkanina szklana, folia poliamidowa itp. Znajdują zastosowanie m.in.: jako izolacja między warstwowa zamykająca cewki i transformatory, ochrona uzwojenia pól kontaktowych i rdzeni, izolacja stref i warstw.

Wzmocniona taśma samoprzylepna wykonana z folii poliestrowej i włókniny pokryta klejem akrylowym.
TAŚMA POLIESTROWA TERDUR 32

Wzmocniona taśma samoprzylepna wykonana z folii poliestrowej i włókniny poliestrowej pokryta termoutwardzalnym klejem kauczukowym.
TAŚMA POLIESTROWA TECROLL 4B 

Taśma samoprzylepna wykonana z folii poliestrowej pokryta klejem akrylowym twardniejącym pod wpływem ciepła.
TAŚMA POLIESTROWA TECROLL 10B 

Taśma samoprzylepna wykonana z folii poliestrowej pokryta termoutwardzalnym klejem kauczukowy
TAŚMA POLIESTROWA TECROLL 11B 

Taśma wykonana z włókna szklanego pokryta warstwą kleju akrylowego twardniejącego pod wpływem ciepła.
TAŚMA SZKLANA TECROLL 77AH

Taśma wykonana z włókna szklanego pokryta warstwą kleju silikonowego twardniejącego pod wpływem ciepła (wytrzymały termicznie niepalny klej do stosowania w wysokich temperaturach).
TAŚMA SZKLANA TECROLL 76SH

Taśma na bazie folii poliamidowej KAPTON i termoutwardzalnego kleju silikonowego.
TAŚMA SZKLANA TECROLL 71SL

Taśma banderolująca zbudowana z przędzy szklanej impregnowanej termoutwardzalną żywicą poliestrową.
TAŚMA SZKLANA DIAPOL VP 

Taśmy KAPTON 201-2538 to samoprzylepna taśma wykonana z trudnopalnej folii PI powlekanej jednostronnie klejem silikonowym.
TAŚMA KATPON 201-2538

*Taśmy na zamówienie klienta

W ofercie posiadamy standardowe taśmy, ale mamy możliwość pod zamówienie klienta dostarczenie pełnej gamy tego typu produktów.