Návšteva výrobcu Eternal Automation

1 októbra, 2023

Návšteva výrobcu Eternal Automation

Ako autorizovaný zástupca Eternal Automation chceme našim zákazníkom zaručiť najvyššiu kvalitu služieb, a preto sa v dňoch 20. – 21. februára uskutočnilo prvé z mnohých technických školení o navíjacích strojoch.

Školenie sa týkalo navíjacích strojov používaných na elektrické vinutia pri výrobe transformátorov, relé a cievok. Všetky stroje vyrábané výrobcom Eternal Automation sú vyrábané podľa ich štandardu „Večný servis, večná kvalita“ a Eurodrut garantuje rýchlu a spoľahlivú technickú podporu.

Návšteva výrobcu Eternal Automation

Návšteva veľtrhu COILTECH Pordenone

Na veľtrhu COILTECH v Taliansku sa toho dialo naozaj veľa! Coiltech združuje popredné spoločnosti z celého sveta, zo všetkých priemyselných segmentov. Prvý veľtrh COILTECH sa konal v roku 2010

»

ENERGETAB 2023

Opäť sme mali tú česť porozprávať sa a spoznať sa na veľtrhu ENERGETAB v Bielsko-Białej. Chceli by sme sa poďakovať všetkým hosťom a zákazníkom za návštevu nášho stánku! ENERGETAB

»

Návšteva výrobcu Eternal Automation

Ako autorizovaný zástupca Eternal Automation chceme našim zákazníkom zaručiť najvyššiu kvalitu služieb, a preto sa v dňoch 20. – 21. februára uskutočnilo prvé z mnohých technických školení o navíjacích

»